Skip to:

23 listopada 2010 roku - podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał na ręce Przewodniczącej Magdaleny Kochan wystąpienie generalne, zawierające uwagi i zastrzeżenie do rozpatrywanych przez Podkomisję projektów.

W opinii Rzecznika projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawiera wiele rozwiązań, które wychodzą naprzeciw zarówno doświadczeniom, jak też postulatom organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Jednocześnie - zdaniem Marka Michalaka - część proponowanych koncepcji budzi ogromne kontrowersje i wątpliwości, bądź wymaga szczególnego zastanowienia się nad skutkami ich wprowadzenia. W przekazanym wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka ponownie podkreślił, że interwencja służb społecznych w rodzinie powinna być ostatecznością i następować dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości pomocy rodzinie biologicznej. Marek Michalak zapowiedział również, że będzie aktywnie uczestniczyć we wszystkich kolejnych posiedzeniach Podkomisji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącej Magdaleny Kochan

23 listopada 2010 roku - podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał na ręce Przewodniczącej Magdaleny Kochan wystąpienie generalne, zawierające uwagi i zastrzeżenie do rozpatrywanych przez Podkomisję projektów.