Skip to:

- Uwrażliwianie służb i zwykłych ludzi, którzy mogą zareagować jest bardzo ważne. Przemocy mogą przeciwstawić się nie tylko dorośli, ale też dzieci i młodzież. Trzeba ich uczyć, aby nie odwracali głowy w drugą stronę  – mówił Marek Michalak podczas I Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Konferencja, której hasło przewodnie brzmiało „Zauważ mnie! Pomóż mi!”, była okazją, by o przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych mogli porozmawiać przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, kuratorów sądowych, zawodowych rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie z terenu powiatu radomszczańskiego.

Rzecznik przypomniał zebranym, że od 13 lipca br. reagowanie na przemoc wobec dzieci jest już nie tylko moralnym, ale także prawnym obowiązkiem, zagrożonym karą więzienia do lat trzech, jeśli ktoś ma wiedzę lub podejrzenie, że dziecku dzieje się krzywda zagrażająca bezpośrednio jego zdrowiu bądź życiu, a nie zgłasza tych faktów właściwym organom.

Czytaj także:

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz obowiązek 

Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Marek Michalak przypomniał, że żadne badania realizowane w Polsce, czy dowolnym zakątku globu nie dowodzą, że dyscyplinowanie dzieci przy pomocy klapsów jest dla nich dobre, a wręcz przeciwnie. Klapsy stosowane jako metoda wychowawcza pozbawiają dziecko pewności siebie, godzą w jego poczucie własnej wartości i negatywnie wpływają na rozwój.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku dyskutowano zarówno o profilaktyce społecznej i zjawisku krzywdzenia dzieci na terenie powiatu radomszczańskiego, jak również pieczy zastępczej, obrazie dziecka krzywdzonego, psychologicznych aspektach pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, czy prawne aspekty pomocy dziecku krzywdzonemu.

Czytaj także:

Krajowa Konsultacja: Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych

Krajowa Konsultacja: dobre praktyki NGO-sów i zadania mediów