Skip to:

W Poznaniu pod hasłem „Pedagogika zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych”  odbył się VI Zjazd Pedagogiki Społecznej, w którym uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Podczas Zjazdu na nowo wybrzmiały: podstawowa teza Heleny Radlińskiej, iż pedagogika społeczna przekształca środowisko  siłami człowieka w imię ideału oraz hasła pedagogiki społecznej skierowane na służbę społeczną i budowanie przyszłości. W gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w dniach 17-18 września 2018 r. pedagodzy, których Radlińska nazywała „budownikami jutra”, debatowali nad kondycją polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Mowa była o odpowiedzialności, partycypacji i twórczej aktywności dla każdego.

W obradach „podstolików” uczestniczyła także młodzież, prezentując w praktyce dziecięce obywatelstwo i partycypację. Uczestnikami debaty byli Młodzieżowi Doradcy RPD: Malwina Wilińska, Mateusz J. Mielczarek i Artur Ryszkiewicz. Obrady młodych ludzi prowadziły prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Przewodnicząca ZPS PAN, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej APS w Warszawie i dr hab. Ewa Jarosz, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wiceprezes Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.