Skip to:

- Dzięki takim spotkaniom bezustannie trwa dzieło Janusza Korczaka. Międzynarodowe studia jego spuścizny pozwalają nam na nowo odkrywać i lepiej rozumieć przesłania Korczaka, dzięki czemu skuteczniej możemy pomagać najmłodszym. Aktualność myśli Korczaka znajdujemy również w trudnych czasach migrujących dzieci – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas VIII Seminarium Korczakowskiego, które 21 maja odbyło się w Genewie.

Seminaria Korczakowskie to cykliczne spotkanie miłośników Janusza Korczaka z całego świata, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (International Janusz Korczak Association), pod przewodnictwem Batii Gilad, która w Genewie została wyróżniona przez RPD Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

W Seminariach biorą w nim udział m.in. członkowie krajowych stowarzyszeń korczakowskich (m.in. z Polski, Holandii, Francji czy Izraela) i członkowie Komitetu Praw Dziecka ONZ, z Przewodniczącym prof. Benyamą Dawitem Mezmurem na czele.

W tym roku zebrani dyskutowali o wyzwaniach świata i jego powinności wobec dzieci migrujących w duchu Janusza Korczaka i Konwencji o prawach dziecka.

W Genewie Marek Michalak podkreślał, że Korczak widział z bliska czym jest migracja i emigracja.

- Nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić, co powiedziałby Korczak o małych uchodźcach z Syrii, z Afganistanu, z perspektywy swoich tragicznych doświadczeń w getcie. Czy zorganizowałby dla nich dom sierot na wyspie Lesbos? Czy starczyłoby mu cierpliwości i wyrozumiałości wobec ustawicznych politycznych negocjacji i targów, gdy w morzu Egejskim giną dzieci. Czy też z wielką determinacją huknąłby: baczność, albo porozumiemy się teraz, albo rozejdziemy się na zawsze – mówił Rzecznik.

RPD zaznaczył, że w społecznym przekazie – trudny, skomplikowany problem uchodźców zredukowany został w dużym stopniu do narracji jednej strony.

- Europa kreuje się w tym publicznym przekazie jako miłosierna, charytatywna, lub też zagrożona, zmuszona do obrony. Bardzo słabo wybrzmiewa głos drugiej strony - głos dziecka uchodźcy. Jestem przekonany, że o ten głos dziecka upomniałby się Korczak widząc dzisiejszą tragedię dzieci syryjskich, somalijskich, afgańskich przedzierających się do Europy – dodał Marek Michalak.

Przypomnijmy, że Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. Podkreślają, że bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami. Raport z ich uwagami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał w lutym 2016 r. do rąk Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka podczas VIII Seminarium Korczakowskiego w Genewie (PDF: pobierz PL,pobierz ENG)

Wystąpienie Piotra Stachańczyka, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie (PDF, pobierz ENG)

Czytaj także: Dzieci „w drodze” też mają prawa