Skip to:

Bezdomne dzieci, małoletni uchodźcy, porwania rodzicielskie, dzieci w mediach, adopcje i dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz dzieci w małżeństwach transgranicznych - to główne zagadnienia poruszone podczas oficjalnej wizyty Marka Michalaka w Belgii (13-15 marca).

Rzecznik odwiedził Belgię na zaproszenie rządu Flandrii i flamandzkiego RPD – Bruno Vanobbergena.

W programie znalazły się m.in.: spotkanie z prezydentem parlamentu flamandzkiego – Jan’em Peumans’em, wizyta w biurze Bruno Vanobbergena, podczas której omówiono problemy, interwencje oraz sprawy indywidualne podejmowane na styku Polski i Flandrii, spotkanie z organizacjami pozarządowymi i wizyta w konsorcjum telewizyjno-radiowym. W ramach tej ostatniej podjęto analizę zabezpieczeń prawnych i pozaprawnych dotyczących praw dziecka w przestrzeni medialnej.

W Belgii Rzecznik odwiedził także dwa ośrodki: dla dzieci i młodzieży z problemami (De Wissel) oraz dla małoletnich cudzoziemców bez opieki (Minor N’Dako).

- Wizyta obfitowała w wiele ważnych oraz interesujących spotkań. Wymiana doświadczeń pozwala na spojrzenie z innej perspektywy na funkcjonujące rozwiązania systemowe, a każda rozmowa jest asumptem do analizy porównawczej – ocenił delegację Marek Michalak.