Skip to:

We wtorek 28 września 2010 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja "Prawa dziecka należącego do mniejszości", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Spotkanie w Białymstoku było jedenastą regionalną konferencją z cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka", organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka dla podkreślenia dwóch ważnych rocznic - 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, którą obchodziliśmy w listopadzie 2009 roku oraz 10. rocznicy powołania urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Dotychczas podobne konferencje odbyły się w Katowicach, Zielonej Górze, Lublinie, Opolu, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu i Szczecinie.

Podczas konferencji wiele razy padały słowa: tożsamość, akceptacja, tolerancja, odmienność, stereotyp - mówiące o samoświadomości każdego z nas i określające nasze postawy wobec drugiego człowieka. Debata na temat praw dzieci należących do mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych czy językowych ma szczególne uzasadnienie, gdy toczy się tam, gdzie splatają się losy ludzi pochodzących z różnych kultur i narodów. Pogranicze północno-wschodnie, Podlasie i Suwalszczyzna to tereny, na których żyją i mieszkają obok siebie Polacy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Romowie i Tatarzy - podkreślał Rzecznik Praw Dziecka otwierając wtorkową konferencję. Zgodnie z art. 30 Konwencji o prawach dziecka każde dziecko należące do mniejszości ma prawo do posiadania i korzystania z własnej kultury, wyznawania i praktykowania swojej religii i używania własnego języka. Wielokulturowość nie powinna być odbierana jako odmienność, która stwarza bariery, rodzi nieufność, jest czymś obcym a w skrajnych wypadkach wywołuje wrogość i agresję. Odmienność nie może nas dzielić, powinna nas łączyć, wzajemnie inspirować i rodzić zaufanie. Wszystkie dzieci mają te same prawa i naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań aby każde z nich dojrzewało w atmosferze otwartości, akceptacji i tolerancji - zauważył Marek Michalak. Słowa do uczestników debaty skierowali również Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Igor Parfieniuk oraz prof. dr hab. Józef Szabłowski, rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci z Samorządowego Przedszkola Integracyjnego nr 26 w Białymstoku oraz wysłuchali debatę "Świadomość i odpowiedzialność" na temat praw i wolności młodzieży. Przygotowali ją uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku. Do komentowania przedstawionych w debacie kontrowersyjnych sytuacji uczniowie zaprosili Rzecznika Praw Dziecka, Podlaskiego Kurator Oświaty oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Adama Petelskiego.

Podczas konferencji odbyła się również sesja naukowa poświęcona prawom dziecka należącego do mniejszości, którą poprowadził wicerektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku prof. Nina Siemieniuk. W dyskusji udział wzięli: prof. Grzegorz Janusz z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie ("Prawa dziecka należącego do mniejszości"); Agata Jasztal z Biura Rzecznika Praw Dziecka ("Prawa małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski w działalności Rzecznika Praw Dziecka"); Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa podlaskiego"); O. Piotr Pietkiewicz, przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ("Prawo do zachowania tożsamości religijnej i narodowej dzieci wyznania prawosławnego w Polsce"), Jacek Milewski ze Stowarzyszenia "Integracja" w Suwałkach ("Prawo dziecka do edukacji. Szkoła Romska w Suwałkach"); asp. Edyta Sokół-Górecka oraz asp. Joanna Lisowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ("Działania Policji na rzecz ochrony praw dziecka należącego do mniejszości"); Danuta Kuroń z Fundacji Edukacyjnej im. Jacka Kuronia i Barbara Piekarska ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczącej się Języka Białoruskiego AB-BA ("Opowieści teremiszczańskie o budowaniu tożsamości") oraz Mikołaj Buszko z Fundacji "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce ("Działalność kulturowa Fundacji 'Muzyka Cerkiewna’ na rzecz dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych").

Równolegle odbyły się warsztaty dla młodzieży: "Tolerancja, odmienność, prawo" (Jarosław Kopczuk, dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, trener HFPC), "Budowanie tożsamości" (Alina Wawrzeniuk, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Uczących się Języka Białoruskiego), "Stereotypy i ich wpływ na otwartość i myślenie o innych" (Dorota Ksok-Borowska, Artur Brzeziński, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) oraz "Kroniki sejneńskie" (Bożena Szroeder, Fundacja Pogranicze).

Współorganizatorami konferencji byli: Podlaski Kurator Oświaty; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Zespół Szkół Mechanicznych - Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa, Samorządowe Przedszkole Nr 26 Integracyjne, Centrum Edukacji Nauczycieli - w Białymstoku; Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia; Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczącej się Języka Białoruskiego AB-BA; Fundacja Pogranicze oraz Fundacja "Muzyka Cerkiewna".

We wtorek 28 września 2010 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja "Prawa dziecka należącego do mniejszości", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.