Skip to:

O pilotażowym projekcie domów Barnahus, dyskutowali 14 czerwca br. w Brukseli rzecznicy praw dziecka i eksperci zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. Polskę - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - reprezentowała przedstawicielka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Tematem przewodnim spotkania w Komitecie Regionów w Brukseli była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Islandzkie doświadczenia w tym zakresie przedstawił Bragi Gudbrandsson, główny ekspert w projekcie PROMISE. 

Konferencja była okazją do podsumowania projektu „Barnahus – model ochrony praw dziecka do przyjaznego wymiaru sprawiedliwości w Europie”, dla którego poparcie wyrazili m.in.: Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci, a także Věra Jourová, komisarz ds. Sprawiedliwości, konsumentów i równości płci. 

- Marta Santos Pais, która była gościem specjalnym konferencji, potwierdziła przyjęcie zaproszenia do odwiedzenia Polski i wsparcia działań na rzecz stworzenia Narodowej Strategii Walki z Przemocą wobec Dzieci. W swoim wystąpieniu przypomniała, że rocznie 1 miliard dzieci na świecie doznaje przemocy, a co 5 minut z powodu przemocy umiera jedno dziecko – mówi Marek Michalak.