Skip to:

Tematem czwartej konferencji z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, była kwestia wolności dziecka. Dyskusja na ten temat odbyła się 21 lutego 2012 roku w mieście symbolicznym - w Gdańsku.

W konferencji udział wzięły m.in. Posłanki na Sejm RP Iwona Guzowska, Katarzyna Hall i Krystyna Kłosin, Pomorski Wicekurator Oświaty Elżbieta Wasilenko, legenda "Solidarności" i społeczny doradca Rzecznika Henryka Krzywonos-Strycharska i psycholog Dorota Zawadzka. Głos w dyskusji zabrali również dr Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Jacek Ignaczewski, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W imieniu władz uczelni gości powitała Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Maria Mendel. Rozważaniom na temat wolności dziecka w różnych obszarach życia przysłuchiwało się ponad 400 osób, zgromadzonych na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Pierwszą część konferencji, prowadzoną przez uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, otworzyło wzruszające wystąpienie dzieci z niepełnosprawnością - podopiecznych Domu im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Następnie historię Króla Maciusia I przybliżyli uczestnikom wychowankowie Przedszkola Niepublicznego w Pruszczu Gdańskim, któremu patronuje również Stary Doktor. Poruszający spektakl, ukazujący życie i działalność Korczaka zaprezentowały w dalszej części podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Na zakończenie tej części konferencji wystąpili uczniowie V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, którzy wystawili inscenizację Sądu Koleżeńskiego Janusza Korczaka.

Sesję naukową "O wolnościach dziecka", która odbyła się w drugiej części konferencji, poprowadził dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Wydziału Nauk Społecznych UG. Jako pierwszy głos zabrał Marek Michalak, który mówił o realizacji idei Janusza Korczaka i umacnianiu praw dziecka w Polsce, począwszy od Orderu Uśmiechu, dzięki któremu najmłodsi już 45 lat temu mogli wyrażać własne zdanie i opiniować działalność dorosłych, przez uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka, aż po powołanie, a następnie wzmacnianie urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Ostatnim, niezwykle doniosłym przejawem realizacji korczakowskiego testamentu było wprowadzenie ustawowego zakazu bicia dzieci. Kolejny punkt dyskusji naukowej dotyczył istoty wolności. Zanim głos zabrała Henryka Krzywonos-Strycharska, uczestnicy konferencji zobaczyli fragment filmu "Nie byliśmy bohaterami", ukazujący strajk w gdańskiej Stoczni z 1980 roku oczami kobiet. Jak mówiła następnie Pani Henryka, do wolności dochodziliśmy wszyscy, małymi kroczkami. Wolność wygraliśmy my Polacy. Chciałabym, by wolność była kontynuacją tego, co było w 1980 roku - mówiła. Z kolei Poseł na Sejm RP Iwona Guzowska podkreślała, jak ważne dla rozwoju młodego człowieka jest dzieciństwo wolne od przemocy. Przemoc jest ograniczeniem wolności człowieka. Człowiek wolny nigdy świadomie nie zabierze wolności drugiemu człowiekowi - wspomniała. Pani Poseł zachęcała również Rzecznika do dalszej walki o prawa dziecka, a w podziękowaniu za dotychczasową pracę przekazała Markowi Michalakowi rękawice bokserskie. Dr Jan Orgelbrand poruszył trudny temat wykluczenia. Przypomniał, że Janusz Korczak, będąc Żydem, wychowanym w spolonizowanym i ateistycznym domu, był narażony na podwójne wykluczenie; ze strony Polaków oraz Żydów. Zaznaczył jednak, że Korczak znalazł w sobie siłę i mądrość, aby uczyć swoich podopiecznych szacunku dla inności. Wierzył i przekonywał całe swoje życie, że uśmiechnięte czy płaczące dziecko jest takie samo, bez względu na wyznanie. Dorota Zawadzka przypomniała zebranym o wolności, jaką powinno mieć dziecko w rodzinie. Jest to także wolność do popełnia przez dzieci błędów. Zachęcała, aby rodzice rozmawiali ze swoimi pociechami, słuchali ich, starali się zrozumieć ich punkt widzenia i potrzeby. Żeby być rodzicem, trzeba się wykazać wiedzą i odpowiedzialnością, ale także mieć w sobie dziecko. ­- przekonywała Zawadzka. Jako ostatni swoimi przemyśleniami podzielił się z gośćmi konferencji Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Jacek Ignaczewski, który poruszył dylemat czy sąd powinien bardziej wychowywać czy karać. Przekonywał, że karanie dziecka za uderzenie kolegi jest bezcelowe, jeśli dziecko wychowywane jest w domu w przemocy. Mówił także o tym, że egzekwowanie odpowiedzialności od dzieci powinno różnić się od tej wymaganej od dorosłych. Tymczasem brakuje szkoleń z rozumienia "dziecięctwa" wśród sędziów.

Współorganizatorami konferencji we Gdańsku byli Pomorski Kurator Oświaty, Uniwersytet Gdański, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Dom im. Janusza Korczaka w Gdański, Niepubliczne Przedszkole im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku oraz Biuro Porad Obywatelskich OVUM w Gdyni. Kolejna konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" odbędzie się 6 marca w Poznaniu.

Tematem czwartej konferencji z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, była kwestia wolności dziecka. Dyskusja na ten temat odbyła się 21 lutego 2012 roku w mieście symbolicznym - w Gdańsku.