Skip to:

- Czy bylibyśmy w tym miejscu dyskursu o dziecku, rozważań nad jego prawami, gdyby nie Janusz Korczak? – pytał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas 7 seminarium pt. „Dzieciństwo ochrona i partycypacja – Janusz Korczak i Konwencja o prawach dziecka” zorganizowanym (30 maja) przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Marek Michalak przypomniał, że wprawdzie Januszowi Korczakowi nie udało się ocalić wychowanków i samego siebie ale uratował coś znacznie cenniejszego - dziecięcą godność, która jest przypisana każdej ludzkiej istocie, potwierdzona prawem naturalnym i niezbywalna.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że Korczak z determinacją dowodził, że dziecko ma również prawo do: wolności, szacunku, dziecięcego świata, własnych trudów, poszukiwań, pomyłek, sukcesów i porażek.

- Stary Doktor przekonywał - pomimo krytyki społecznej - że dziecko jest człowiekiem, tu i teraz, pełnym i prawdziwym. Zwracał uwagę, że jest aktywnym, twórczym podmiotem, uczy się świata przez dialog i udział społeczny. Uważał, iż dziecko ma prawo do wypowiadania się, do partycypacji w życiu społecznym. To prawo nie było u Korczaka udawanym przywilejem. Nie tylko dał dzieciom prawo do głosu, ale pomagał im zasmakować społecznej partycypacji – mówił w Genewie Marek Michalak.

Podczas seminarium Rzecznik Praw Dziecka wręczył Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI Remigiuszowi Henczelowi, który od 2010 r. pełni funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Genewie. Ambasador brał czynny udział w pracach nad III fakultatywnym protokołem do Konwencji o Prawach Dziecka, a także kierował pracami Rady Praw Człowieka przy ONZ. Na wyróżnienie zasługuje również fakt zaangażowania ambasadora w promocję myśli Janusza Korczaka oraz Roku Janusza Korczaka.

Marek Michalak przekazał także gratulacje dla nowego przewodniczącego Komitetu Praw Dziecka ONZ prof. Benyama Dawita Mezmura. Podczas spotkania zapowiedział złożenie alternatywnego - wobec raportu Rządu - raportu o przestrzeganiu praw dziecka.

W genewskim seminarium udział wzięli również m.in.: Batia Gilad, przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz członkowie Komitetu Praw Dziecka ONZ z: Australii, Austrii, Bahrajnu, Burundi, Etiopii, Francji, Jemenu, Malezji, Niemiec, Norwegii, Rosji, Samoa, Szwajcarii, Togo.  

Polskę, oprócz Rzecznika Praw Dziecka, w Genewie reprezentowali: prof. Ewa Jarosz, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Tomasz Polkowski z Fundacji „Dziecko i Rodzina” oraz Anna Bystrzycka ze Stowarzyszenia Janusza Korczaka.