Skip to:

Podczas wizyty w Genewie Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w dwóch ważnych wydarzeniach. 28 września 2018 roku odbył się Dzień Dyskusji Ogólnej w Komitecie Praw Dziecka ONZ, a tematem przewodnim była „Ochrona i wzmacnianie dzieci jako obrońców praw człowieka”. W spotkaniu wzięli udział liczni międzynarodowi eksperci w obszarze praw człowieka i praw dziecka, a także – po raz pierwszy jako pełnoprawni paneliści – dzieci. Dyskutowano o możliwościach wzmocnienia dzieci, które podejmują działania jako obrońcy praw człowieka. Zebrani wysłuchali poruszających świadectw młodych ludzi, których odwaga może być przykładem dla dorosłych.

- Widząc tu twarze dzieci, zaczynam wierzyć, że świat stanie się lepszy. Zawsze na konferencjach widzę tylko dorosłych. My, jako młodzi obrońcy praw człowieka mówimy wam dorosłym - dość. Mamy dosyć naruszania praw człowieka na świecie i mamy determinację, żeby to zmienić. My - dzieci, musimy wyrażać nasze zdanie, musimy mówić i mieć wpływ na świat. Być może dorośli się nas boją, ale my sami nie bójmy się siebie. Nie milczmy - milczenie jest zabójcze – podkreślił laureat dziecięcego Nobla Abraham M. Keita podczas sesji KPD ONZ.

W dniach 29-30 września 2018 roku w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyło się 10. jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium poświęcone Januszowi Korczakowi zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka – „Dzieci jako obrońcy praw człowieka – w duchu Janusza Korczaka i Konwencji o Prawach Dziecka”. Seminarium stanowiło element obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka wygłosił wystąpienie pt. „Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo.”

Marek Michalak w swoim referacie przedstawił temat partycypacji dziecięcej i dziecięcego obywatelstwa, o które przeszło sto lat temu upominał się Stary Doktor. Lynette Sibongile Masuku z Rhodes University w RPA merytorycznie, wzruszająco i sugestywnie mówiła o Korczaku i prawach dziecka w Afryce.

W seminarium wzięły udział członkinie Komitetu Praw Dziecka ONZ – Przewodnicząca Renate Winter, Olga Khazova oraz Kirsten Sandberg.

W seminarium czynnie uczestniczyły dzieci – ich wystąpienia stanowiły ważną część merytoryczną spotkania.