Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji "Adopcja - potrzeby i zagrożenia", zorganizowanej 15 listopada 2010 roku w Głogowie pod patronatem Poseł na Sejm RP Ewy Drozd. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, centrów pomocy rodzinie i domów dziecka, a także pracownicy socjalni z województwa dolnośląskiego.

W chwili obecnej toczy się dyskusja nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Jej elementem była głogowska konferencja, podczas której prelegenci i uczestnicy wyrażali opinie o zapisach tego dokumentu. Jak podkreślał Marek Michalak dziecko jest najważniejsze, również w procesie adopcyjnym, bo w konsekwencji ma być ono szczęśliwe. Jak wskazywał rodziny zastępcze muszą mieć wsparcie, gdyż jest to ciężka praca, wymagająca wyrzeczeń. Trzeba je szanować, bowiem wychowywanie dzieci w opiece zastępczej to jest często heroizm.

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził też Szpital Powiatowy w Głogowie. Interesował go szczególnie nowo oddany Oddział Pediatryczny tej placówki, który jest bardzo dobrze wyposażony, kolorowy, posiada sale dla małych dzieci oraz ich rodziców. Rzecznik zwiedził również oddziały położniczy, ginekologii i chirurgii dziecięcej, na które - dzięki władzom starostwa i ościennych gmin oraz Pani Poseł Ewie Drozd - trafiło wiele urządzeń potrzebnych do leczenia najmłodszych pacjentów.

Podczas wizyty w Głogowie Marek Michalak spotkał się również z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji "Adopcja - potrzeby i zagrożenia", zorganizowanej 15 listopada 2010 roku w Głogowie pod patronatem Poseł na Sejm RP Ewy Drozd. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, centrów pomocy rodzinie i domów dziecka, a także pracownicy socjalni z województwa dolnośląskiego.