Skip to:

6 listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i  Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci Marta Santos Pais, gość honorowy Kongresu Praw Dziecka organizowanego w Polsce z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, zbudowanej na myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, złożyli kwiaty pod pomnikiem Starego Doktora w Warszawie. Oddali w ten sposób hołd wielkiemu pedagogowi, jego współpracownikom i wszystkim dzieciom zamordowanym w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.

Janusz Korczak, znany także jako Stary Doktor, był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą oraz działaczem społecznym i pierwszym niekonstytucyjnym Rzecznikiem praw dziecka. Stworzył system pracy z dziećmi, oparty na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Badał świat dzieci. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka - człowieka. W 1926 zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez dzieci – „Mały Przegląd”. Razem ze Stefanią Wilczyńską założył i prowadził w latach 1912-1942 Dom Sierot, z którego 6 sierpnia wraz z podopiecznymi został wywieziony do obozu zagłady w Treblince.

2014_11_06_korczak_01_1.jpg