Skip to:

14 lipca Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009.

Tego samego dnia odbyło się - poświęcone również budżetowi - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w którym Marek Michalak także wziął udział.

14 lipca Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009.