Skip to:

5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, w trakcie którego rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2010 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka.

5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, w trakcie którego rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2010 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka.