Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 29 czerwca 2011 roku udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas spotkania Posłowie rozpatrzyli i pozytywnie ocenili sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2010, w tym części 14 - dochodów i wydatków urzędu Rzecznika.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 29 czerwca 2011 roku udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas spotkania Posłowie rozpatrzyli i pozytywnie ocenili sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2010, w tym części 14 - dochodów i wydatków urzędu Rzecznika.