Skip to:

Marek Michalak uczestniczył 13 lipca 2011 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia członkowie Komisji rozpatrzyli uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Projekt noweli przewiduje, że statut Biura RPD będzie nadawał sam Rzecznik, do kompetencji Rzecznika należeć również będzie powoływanie i odwoływanie zastępców. Analogiczne rozwiązania dotyczą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Marek Michalak uczestniczył 13 lipca 2011 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia członkowie Komisji rozpatrzyli uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.