Skip to:

Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu lepszą ochronę młodego widza. Obecne przepisy pozostawiają dystrybutorom filmów kinowych swobodę w nadawaniu kategorii wiekowych. Naraża to najmłodszych na odbiór niewłaściwych dla nich treści.

Zdaniem Rzecznika, brak takiej regulacji prawnej powoduje, że rodzice dziecka pozbawieni są informacji o tym, czy dany film w kinie może zostać zaprezentowany małoletniemu widzowi. Nie mają pewności czy nie zawiera on scen brutalnych lub niestosownych dla wieku dziecka. Pilną potrzebę wprowadzenia do polskiego prawa takiej regulacji potwierdzają licznie napływające do Rzecznika skargi na nieprawidłowo dokonywaną kategoryzację wiekową filmów wyświetlanych w kinach (obecnie kategoryzacji dokonują samodzielnie dystrybutorzy filmów). Zdaniem autorów skarg, kierowanych do Rzecznika, dystrybutorzy zaniżają wiek widzów, dla których film ma być dostępny.

Aby temu zapobiec potrzebna jest kategoryzacja wiekowa filmu, dokonywana przez niezależny i kompetentny organ - przed wprowadzeniem do polskich kin. Rzecznik zaproponował, aby ocena filmów była dokonywana przy udziale ekspertów: psychologów, pedagogów i znawców sztuki filmowej. Przeprowadzona przez Rzecznika analiza rozwiązań obowiązujących w państwach Unii Europejskiej (Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech) wykazała, że istnieją w nich niezależne organy powołane do takiej oceny filmów. W opinii Marka Michalaka brak takich regulacji w polskim prawie pozbawia należytej ochrony Młodego Widza.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Kutry i Dziedzictwa Narodowego

Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu lepszą ochronę młodego widza. Obecne przepisy pozostawiają dystrybutorom filmów kinowych swobodę w nadawaniu kategorii wiekowych. Naraża to najmłodszych na odbiór niewłaściwych dla nich treści.