Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Mary McAleese - Prezydent Irlandii

W dniach 3-5 września 2008 roku w Dublinie odbywa się doroczny europejski zjazd Rzeczników Praw Dziecka w ramach Stowarzyszenia ENOC. W zjeździe uczestniczą także przedstawiciele Komitetu Praw Dziecka ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Polska jest członkiem ENOC od roku 2001, a w latach 2005-2006 przewodniczyła Organizacji zyskując wysoką pozycję w międzynarodowym środowisku obrońców praw dziecka.

Udział Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w tegorocznej konferencji ma wymiar wyjątkowy - z jednej strony przywraca aktywność Polski na forum europejskich RPD, z drugiej zaś jest wyraźnym polskim głosem w debacie na temat lepszego wdrażania przepisów Konwencji o Prawach Dziecka (np. poprzez utworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących instytucji rzeczniowskich).

W wystąpieniu na sesji plenarnej RPD przedstawił informacje o zmianie ustawy o RPD, jaki przygotowuje polski Parlament. Projekt wzmocnienia uprawnień polskiego RPD spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem uczestników konferencji.

Przebywając w Dublinie Marek Michalak podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji dzieci polskich przebywających wraz z rodzicami na czasowej emigracji zarobkowej w Irlandii. Odbył rozmowy z obecną na zjeździe ENOC Panią Prezydent Irlandii - Mary McAleese oraz Panią Rzecznik Praw Dziecka Irlandii Emily Logan. Rzecznik wystąpił z prośbą o przeprowadzenie niezależnych badań dotyczących realizacji potrzeb edukacyjnych polskich dzieci w Irlandii, zwłaszcza w kontekście pojawiających się niepokojących sygnałów o praktykach dyskryminacyjnych.

W dniach 3-5 września 2008 roku w Dublinie odbywa się doroczny europejski zjazd Rzeczników Praw Dziecka w ramach Stowarzyszenia ENOC. W zjeździe uczestniczą także przedstawiciele Komitetu Praw Dziecka ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy.