Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w programie TVP Info "Minęła dwudziesta" 24 sierpnia 2010 roku odniósł się do sprawy 13-letniego Pawła Dzikowicza, który ostatnie dwa lata spędził poza rodziną - najpierw w pogotowiu opiekuńczym, a następnie w domu dziecka. Przed dwoma laty Sąd Rodzinny zawiesił jego rodzicom władzę rodzicielską. Ostatnio Sąd Rejonowy w Legnicy pozwolił - o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka - na powrót chłopca pod opiekę rodziców.

Niepokój Rzecznika wzbudził przede wszystkim fakt odizolowania dziecka od środowiska rodzinnego. Zdaniem Marka Michalaka ujawnione w toku postępowania dowody wskazały - niezależnie od wszystkich podniesionych przez Sąd zastrzeżeń wobec rodziców - na istnienie niezwykle silnej więzi emocjonalnej między chłopcem a jego najbliższymi. Rzecznik odwiedził rodzinę Dzikowiczów, by osobiście sprawdzić warunki, w jakich wychowywał się ich syn.

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił w TVP Info, iż trzykrotnie zwracał się w tej sprawie do sądu. Poproszony o ocenę pracy sądów rodzinnych powiedział, iż wierzy że pod uwagę brane jest przede wszystkim dobro dziecka. Ale zdarzają się niestety przypadki, w których nie zgadzam się z orzeczeniami - dodał. Tam gdzie ludzie podejmują decyzje zdarzają się pomyłki, ale trzeba robić wszystko, by było ich jak najmniej. Dobro dziecka nie może być teoretycznym sloganem, ale musi być praktyką.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w programie TVP Info "Minęła dwudziesta" 24 sierpnia 2010 roku odniósł się do sprawy 13-letniego Pawła Dzikowicza, który ostatnie dwa lata spędził poza rodziną - najpierw w pogotowiu opiekuńczym, a następnie w domu dziecka. Przed dwoma laty Sąd Rodzinny zawiesił jego rodzicom władzę rodzicielską. Ostatnio Sąd Rejonowy w Legnicy pozwolił - o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka - na powrót chłopca pod opiekę rodziców.