Skip to:


23 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Wicemarszałka Senatu Grażyny Anny Sztark i władz miejskich Czaplinka, miasta w woj. zachodniopomorskim. W siedzibie Burmistrza Miasta spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz dzieci, dyrektorami szkół oraz ośrodków wychowawczych.

Podczas spotkania zaprezentowano specyfikę i obszary działalności poszczególnych instytucji i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy oraz przedstawiono problemy, z którymi spotykają się osoby działające na rzecz dzieci.

Marek Michalak był gościem w domu u kilkunastoletniej Agnieszki, która urodziła się bez nóżek i lewej ręki. Dziewczynka i jej czworo rodzeństwa są sierotami. Jej starszy brat w roku 2002 zachorował na białaczkę, leczony jest w szpitalu w Szczecinie. Dziećmi opiekuje się siostra zmarłej mamy Agnieszki, tworzą rodzinę zastępczą. Dzięki ludziom dobrej woli i różnym instytucjom został dla nich zbudowany, odpowiednio przystosowany dom. Koordynacji budowy podjęło się Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Czaplinek.

23 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Wicemarszałka Senatu Grażyny Anny Sztark i władz miejskich Czaplinka, miasta w woj. zachodniopomorskim. W siedzibie Burmistrza Miasta spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz dzieci, dyrektorami szkół oraz ośrodków wychowawczych.