Skip to:

10 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji, której celem było omówienie aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dyskusja w ramach cyklu spotkań "Dobro dziecka na wokandzie", organizowanego przez Poseł na Sejm RP Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Instytut Obywatelski odbyła się w Poznaniu.

Poseł na Sejm RP Magdalena Kochan - kierująca w Parlamencie pracami nad tym projektem - mówiła podczas konferencji, że ustawa zrewolucjonizuje system opieki nad dzieckiem. Podkreślała również, że planowane rozwiązania wyraźnie wskazują na prawo dziecka do wychowywania się w rodzinie biologicznej. Rzecznik Praw Dziecka - oceniając przebieg prac nad ustawą - powiedział, iż z dużą nadzieją czeka na jej uchwalenie. Będzie to jeden z najważniejszych dokumentów przyjętych przez obecny Parlament. Traktuje dziecko podmiotowo i pokazuje środowisko dla niego najważniejsze - jest nim rodzina biologiczna, którą trzeba wspierać. Dziecko najlepiej wychowuje się w swojej rodzinie, jeśli to jednak niemożliwe, to należy znaleźć mu rodzinę zastępczą - wyjaśniał Marek Michalak. W czasie dyskusji panelowej, w której uczestniczyła również Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, mówiono m.in. o statusie i roli asystenta rodzinnego, a także o potrzebie upowszechniania rodzicielstwa zastępczego.

W poznańskiej konferencji uczestniczyli pracownicy domów dziecka, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele rodzin zastępczych.

10 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji, której celem było omówienie aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dyskusja w ramach cyklu spotkań "Dobro dziecka na wokandzie", organizowanego przez Poseł na Sejm RP Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz oraz Instytut Obywatelski odbyła się w Poznaniu.