Skip to:

"Prawa dziecka w szkole i rodzinie" - pod takim hasłem 6 października 2011 roku w Gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z młodzieżą i pracownikami oświaty. Wśród gości byli również przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek.

Marek Michalak rozpoczął spotkanie z delegacjami samorządów uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych regionu od przytoczenia idei propagowanych przez Janusza Korczaka, orędownika w walce o godność dziecka. Odniósł się także do wartości krzewionych przez patrona Gimnazjum nr 5 - Jana Pawła II.

Zwracając się do zebranych Rzecznik podkreślał, że jest reprezentantem i głosem dzieci, wspomniał także o możliwościach interweniowania w sprawach najmłodszych. Marek Michalak odpowiadał również na pytania dzieci i podkreślał wagę przysługujących im praw. W dyskusji poruszono m.in. problem respektowania praw najmłodszych, wskazywano na instytucje, które zajmują się dziećmi, a także na zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież w Internecie. Uczniowie pytali Rzecznika także o przestrzeganie praw dziecka w różnych państwa świata. Dowiedzieli się, że w wielu państwach europejskich zabroniona jest przemoc wobec dzieci, ale np. w Ameryce Południowej są tylko dwa państwa, które przestrzegają tej zasady - Wenezuela i Urugwaj. Słuchaczy zainteresowało również, że w minionym roku Rzecznik Praw Dziecka podjął ok. 1700 interwencji związanych z prawem do edukacji, a 70 z nich dotyczyło odmów przyjęcia dziecka do szkoły z powodu cukrzycy. Marek Michalak wyjaśniał także, że nie od razu skargi trzeba kierować do jego biura, kuratorium oświaty, czy sądu, tylko na niższe szczeble - np. do rodziców, którzy są naturalnymi rzecznikami praw dziecka. Później są pedagodzy szkolni, wychowawcy, dyrektorzy szkolni, już na wyższym szczeblu jest policja, sąd rodzinny, pomoc społeczna, w której skład wchodzą wykwalifikowani specjaliści gotowi zawsze do działania i w ostateczności sąd - dodał Rzecznik i przypomniał o bezpłatnym numerze Dziecięcego Telefonu Zaufania 800 12 12 12, pod którym każdy może uzyskać fachową poradę i zachować anonimowość.

na podstawie www.gimnazjum5.raciborz.com.pl

Prawa dziecka w szkole i rodzinie" - pod takim hasłem 6 października 2011 roku w Gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z młodzieżą i pracownikami oświaty. Wśród gości byli również przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek.