Skip to:

30 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "Rodzicielstwo zastępcze - model polski i unijny", zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury rozpoczęła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych Wojewody Podkarpackiego, skierowanych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego do wyróżniających się w regionie pracowników pomocy społecznej. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień m.in. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Wicewojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz oraz posłów Elżbiety Łukacijewskiej i Renaty Butryn.

W trakcie konferencji odbyła się również prezentacja strony internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, poświęconej rodzicielstwu zastępczemu.

30 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "Rodzicielstwo zastępcze - model polski i unijny", zorganizowanej w Rzeszowie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.