Skip to:

8 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nowelizacja ma na celu ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Wielokrotnie wnioskował o to Rzecznik Praw Dziecka wskazując, że zmiany te powinny służyć przeciwdziałaniu groźnemu problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci, który skutkuje pogarszaniem stanu zdrowia młodego pokolenia.

Poselski projekt uwzględnia postulaty Rzecznika Praw Dziecka dotyczące realizacji norm żywieniowych w żywieniu dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty a także przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Projekt zmian do ww. ustawy przewiduje, iż wejdą one w życie 1 września 2015 roku.