Skip to:

6 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w trakcie którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda złożył sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2008.

6 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w trakcie którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda złożył sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2008.