Skip to:

5 grudnia br. podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkało się ponad trzystu gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz członków Stowarzyszeń im. Janusza Korczaka z całego świata. Tematem konferencji były prawa dzieci w życiu codziennym oraz osoba Janusza Korczaku, jako źródło inspiracji do działań w obliczu współczesnych problemów społecznych.

Uroczystego otwarcia tej części kongresu dokonała Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz - członek Komitetu Honorowego obchodów roku 2012 - Rokiem Janusza Korczaka. W wystąpieniu inauguracyjnym podkreśliła, że Możemy dziś powiedzieć, iż należymy do krajów, w których prawa dziecka są przestrzegane. Jest to zasługa wszystkich, którzy z determinacją walczą o prawa dzieci, o prawa tych, którzy są najsłabsi i sami w pewnym okresie swojego życia bronić się nie potrafią. Podkreśliła także, że instytucja Rzecznika Praw Dziecka jest w Polsce wyposażona w liczne instrumenty pozwalające bronić praw najmłodszych obywateli.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy oraz Peter Newell. W spotkaniu uczestniczył również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Rok Janusza Korczaka wywołał wiele dyskusji o problemach dzieci, bezpieczeństwie rodziny, dziecka w rodzinie i o rozwoju rodziny. Hasło "nie ma dzieci, są ludzie" weszło na stałe do świadomości nas wszystkich - zauważył. Zaznaczył też, że w tym kontekście najważniejsza jest codzienność, tworzone prawo i sposób wdrażania go w życie.

Specjalnie na potrzeby kongresu wśród organizacji pozarządowych, przeprowadzona została ankieta, której celem było znalezienie obszarów, w których niezbędna jest poprawa ustawodawstwa, tak by mogło ono lepiej chronić dzieci. Na bazie ankiety zostały przygotowane rekomendacje zmian w przepisach, które miałyby zapewnić poprawę skuteczności działań w zakresie ochrony praw dzieci.

Spotkanie podsumował Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, odwołując się do swoich wcześniejszych doświadczeń wyraził przekonanie o ważności zarówno debaty, jak i tej części kongresu - Przez dwadzieścia lat reprezentowałem organizacje pozarządowe, więc wiem jak ważne jest skuteczne działanie, każde tego typu spotkanie jest cenne; konferencje niosą ze sobą efekt, w postaci uwag, czy wniosków, które później przekładają się na podjęcie konkretnych działań, dających w przyszłości mierzalne efekty. Dlatego też dzisiaj, w tym wyjątkowym miejscu gdzie mówiąc, bardzo ogólnie, powstaje prawo tak ważne jest żeby dyskutować o tym co jeszcze możemy zrobić dla najmłodszych ludzi, jak pomóc im poprzez chociażby dopracowanie, czy zniwelowanie uchybień w funkcjonującym systemie prawnym.

5 grudnia br. podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkało się ponad trzystu gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz członków Stowarzyszeń im. Janusza Korczaka z całego świata. Tematem konferencji były prawa dzieci w życiu codziennym oraz osoba Janusza Korczaku, jako źródło inspiracji do działań w obliczu współczesnych problemów społecznych.