Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 stycznia 2011 roku udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2011 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 3 stycznia 2011 roku udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2011 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka.