Skip to:

27 lipca br. w Senat RP zapoznał się i przyjął Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca (w formie pisemnej), informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag RPD wysłuchują również członkowie Komisji senackich i sejmowych.

Przypomnijmy, w 2016 roku do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło łącznie 46 213 spraw, blisko czteroipółkrotnie więcej niż w 2008 r. Rzecznik skierował do ministerstw, organów państwa i instytucji 154 wystąpienia generalne o podjęcie działań na rzecz dzieci. Na prawach przysługujących prokuratorowi brał udział w 295 postępowaniach przed sądami.

TVP Parlament: 46. posiedzenie Senatu – dzień drugi

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF) 

Czytaj także:

Depesza PAP

Przed komisją senacką o działalności w 2016 roku

Przed senacką Komisją Nauki, Edukacji i Sportu

O działalności przed komisjami sejmowymi

Przed Sejmem o działalności RPD w 2016 roku