Skip to:

13 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP. W spotkaniu, które dotyczyło finansowania procedur medycznych w onkologii dziecięcej i pediatrii, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii i pediatrii oraz dyrektorzy klinik pediatrycznych.

Marek Michalak przypomniał w swoim wystąpieniu, że od kilku lat występuje o to, by każde dziecko mogło być raz w roku zbadane przez lekarza pediatrę. Pozwoli to uniknąć późnego rozpoznania wielu schorzeń, a tym samym podjąć wcześniej leczenie - mówił Rzecznik i przypomniał, że redefinicji wymaga zakres zadań medycyny szkolnej oraz wycena pediatrycznych procedur medycznych. Kolejnym problemem, którym należy się szybko zająć, jest kwestia psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stomatologii dziecięcej.

Jedno dziecko na 600 żywo urodzonych w Polsce choruje na chorobę nowotworową. Jest ona najczęstszą przyczyną zgonów u dzieci. Przy odpowiednio wczesnym wykryciu choroby, 80% pacjentów zostaje wyleczonych. Leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi zajmuje się naszym kraju 300 pediatrów-onkologów. W opinii osób biorących udział w posiedzeniu wycena procedur medycznych w pediatrii jest wciąż za niska i nie uwzględnia specyfiki leczenia dziecka, w tym kosztownego leczenia wspomagającego i farmakologicznego. Skutkuje to zadłużaniem się klinik pediatrycznych i koniecznością wielomiesięcznego, pracochłonnego dochodzenia dyrekcji zakładów do odzyskania poniesionych kosztów. Wciąż aktualna jest kwestia dostępu do lekarza-pediatry bez skierowania oraz konieczność rozważenia, czy lekarz tej specjalności nie powinien obligatoryjnie wchodzić w skład podstawowej opieki zdrowotnej. Za takim rozwiązaniem przemawia bardzo wysoki wskaźnik hospitalizacji dzieci, wyższy niż w innych krajach Europy.

Na posiedzeniu poruszono również inne problemy związane z leczeniem dzieci: niejasności w zakresie dostępność do leczenia wg procedury off-label, długi okres tworzenia programów terapeutycznych, trudności w dostępie do opieki specjalistycznej z powodu odległości od placówki specjalistycznej, nierozwiązany problem i finansowania rehabilitacji po leczeniu onkologicznym, a także sprawę niekomercyjnych badań klinicznych, które są bardzo drogie acz niezbędne.

13 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP. W spotkaniu, które dotyczyło finansowania procedur medycznych w onkologii dziecięcej i pediatrii, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii i pediatrii oraz dyrektorzy klinik pediatrycznych.