Skip to:

7 września 2010 roku w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się konferencja "Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka.

Uczestnikami dziewiątej konferencji z cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" byli przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych, a także młodzież i studenci.

"Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się" to temat, który warto poruszać właśnie we wrześniu - na początku roku szkolnego. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otwierając dyskusję zwrócił uwagę, że prawo do stowarzyszania się dotyczy bardzo ważnego aspektu życia placówek oświatowych oraz aktywności w nich dzieci i młodzieży, czyli samorządności szkolnej. Stanowi ona formę organizacji społeczności uczniów, rodziców i pracowników szkoły, funkcjonującej na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i grupami. Jak podkreślał Rzecznik, samorząd szkolny to dla dzieci zazwyczaj pierwsza struktura, w której poznaje się zasady funkcjonowania demokratycznych mechanizmów. "Pozwalając uczniom na bycie samorządnymi, dajemy im prawo współdecydowania o sobie i o losie szkoły, uczymy też ich odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania" - zaznaczył Marek Michalak. Słowa do uczestników konferencji skierowali również Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński oraz prof. dr hab. Marian Wilk z Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Program artystyczny dla gości konferencji przygotowały dzieci z Przedszkola nr 1 w Sieradzu, a debatę na temat praw i wolności dziecka - młodzież z sieradzkiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka. Przedstawione w trakcie debaty problemy i kontrowersyjne sytuacje komentowali - Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Łódzki i Łódzki Kurator Oświaty, a także Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Włodzimierz Sokołowski oraz Henryka Sokołowska ze Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie.

Sesję naukową konferencji, dotyczącą wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, poprowadził prof. Józef Bukowski z Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Udział w dyskusji wzięli: prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego ("Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się"), Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa łódzkiego"), Alina Kozińska-Bałdyga z Federacji Inicjatyw Oświatowych ("Różne formy korzystania z wolności zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się dzieci i młodzieży - dlaczego warto zachęcać młodych do korzystania z tych wolności?"), Elżbieta Modrzejewska z Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi ("Samorząd uczniowski, jako platforma porozumienia i wspólnych spraw"), Bartłomiej Filczek z Wszechnicy Młodzieżowej ("Świadome uczestnictwo młodych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego"), Henryka Sokołowska ze Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" ("Wolontariat młodych") oraz asp. Arkadiusz Bujwicki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ("Problem młodocianych kibiców i inne przypadki niewłaściwego korzystania z wolność zgromadzeń i stowarzyszania się"). Równolegle odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" - "Dlaczego warto być wolontariuszem?" i "Od pomysłu do projektu" - oraz zajęcia ze specjalistą Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na temat aktywności młodych w szkole.

Współorganizatorami konferencji w Sieradzu byli: Wojewoda Łódzki, Starosta Powiatu Sieradzkiego, Prezydent Miasta Sieradza, Kurator Oświaty w Łodzi, Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Łódzkiej w Sieradzu, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, rozgłośnia Nasze Radio 104,7 FM, Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu oraz Sieradzkie Centrum Kultury.

Podczas pobytu w Sieradzu Marek Michalak odwiedził również uczniów w Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum Publicznym Gminy Sieradz im. Jana Pawła II. Podczas spotkań z Rzecznikiem uczniowie pytali m.in. o praktykę ochrony praw najmłodszych w Polsce oraz o to, jakie prawa im przysługują i czy mogą być ograniczane.

7 września 2010 roku w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się konferencja "Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka.