Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 maja 2012 roku z uczniami i gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.

Marek Michalak rozmawiał z dziećmi i młodzieżą z Osieka o obchodach Roku Janusza Korczaka oraz jubileuszu 45-lecia Orderu Uśmiechu. Opowiadał m.in. o wydarzeniach, jakie odbywają się w całym kraju i dziełach Starego Doktora, które są wznawiane i ponownie trafiają do rąk czytelników. Wśród takich książek Rzecznik wymienił m.in. "Prawidła życia" Janusza Korczaka, które na 45-lecie Orderu Uśmiechu wydała Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu wraz z wydawnictwem "Ezop".

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 maja 2012 roku z uczniami i gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.