Skip to:

21 kwietnia Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczno-edukacyjne konteksty praw dziecka” organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Spotkał się także z młodzieżą uczestniczącą w projekcie „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem”.

Marek Michalak otworzył sesję plenarną Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczno-edukacyjne konteksty praw dziecka”, zorganizowanej przez studentów i pracowników Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, wygłaszając referat „Dziecko - podmiot”. Referat „Między prawami dziecka a prawidłami życia – perspektywa korczakowska” wygłosiła dr hab. prof. ASP Barbara Smolińska-Theiss, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

O kulturotechnicznym projekcie „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem…” opowiedzieli studenci – Seweryn Paściak i Przemysław Kaca. Zebrani wysłuchali m. in. dr Małgorzaty Kozak oraz dr Anny Babickiej-Wirkus – laureatek konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę doktorską dotyczącą praw dziecka w 2013 oraz 2014 roku.

Marek Michalak razem z dr hab. prof. ASP Barbarą Smolińską-Theiss spotkał się również z podopiecznymi placówki wsparcia dziennego nr 2 w Słupsku, która prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, pochodzących ze środowisk objętych szczególną opieką MOPR-u. Dzieci z  zainteresowaniem rozmawiały o prawach, które im przysługują.

W Urzędzie Miasta Słupska Rzecznik Praw Dziecka odebrał z rąk Pani Wiceprezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej pamiątkowy medal Miasta Słupska.