Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 lutego 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji.

Marek Michalak podkreślił w wystąpieniu, iż z uwagi na dobro małoletnich i ochronę ich praw uzasadnione jest ograniczenie kręgu osób, których rodzice biologiczni mogą wskazać jako przyszłych opiekunów dziecka. Rzecznik zwrócił także uwagę, iż procedury przysposobienia powinny być każdorazowo przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki, takie jak ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 lutego 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących przepisów dotyczących adopcji.