Skip to:

19 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozważenie projektu zmian przepisów, regulujących procedurę "adopcji ze wskazaniem".

Zaproponowane rozwiązania wypracowane zostały przez członków powołanej przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka zmiany wychodzą naprzeciw pojawiającym się problemom i w sposób kompleksowy regulują te przypadki przysposobienia, które wymykają się spod kontroli właściwych organów. Obecnie można zaobserwować szereg nieprawidłowości związanych z omijaniem przepisów w zakresie procedur przysposobienia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny