Skip to:

6 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie konieczności przestrzegania przepisów proceduralnych w sprawach o przysposobienie.

W opinii Marka Michalaka szczególnego monitorowania wymagają postępowania o przysposobienia ze wskazaniem. Adopcja ze wskazaniem nie może wynikać jedynie z zawartego porozumienia pomiędzy rodzicami adopcyjnymi i matką biologiczną, z pominięciem ośrodków adopcyjno - opiekuńczych. Taka praktyka wynika przede wszystkim z braku gotowości rodzin do poddania się procedurom adopcyjnym, umożliwia czerpanie korzyści finansowych rodzicom biologicznym i pośrednikom. Intencją wystąpienia Rzecznika jest również uzyskanie informacji o sygnalizowanych Ministerstwu Sprawiedliwości uchybieniach w praktyce orzeczniczej oraz czynnościach podjętych celem ich wyeliminowania. Marek Michalak zwrócił uwagę na zasadność takiego doprecyzowania istniejących przepisów karnych, które okazałoby się wystarczająco czytelne, aby skutecznie ścigać osoby organizujące adopcje niezgodnie z obowiązującą procedurą.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

6 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie konieczności przestrzegania przepisów proceduralnych w sprawach o przysposobienie.