Skip to:

4 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci.

Z informacji jakie docierają do Marka Michalaka wynika, że niektóre podmioty lecznicze uzależniają udzielenie pomocy zdrowotnej dziecku od okazania dowodu ubezpieczenia rodziców lub opiekunów. Rzecznik Praw Dziecka zaznaczył, że jest to niezgodne z prawem oraz narusza prawo dziecka do bezpłatnej ochrony zdrowia. Taka praktyka jest sprzeczna z ustawą, która gwarantuje bezpłatną ochronę zdrowia dla wszystkich dzieci mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz polskie obywatelstwom, bez względu na to, czy jego opiekunowie są ubezpieczeni czy nie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

4 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośba o interwencję w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci.