Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nierównego dostępu dzieci do opieki i edukacji żłobkowej.

W związku z napływającymi informacjami z wielu regionów kraju o wzroście opłat za świadczenia udzielane przez żłobki, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zauważył, że takie działania skutkują nierównością w dostępie dzieci do opieki i edukacji żłobkowej nie tylko ze względu na możliwości finansowe rodziców, ale także miejsce zamieszkania. O tym jak poważny jest to problem świadczyć może również udostępnione przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zestawienie opłat za żłobki w miastach będących siedzibą powiatu, który szacuje średni wzrost opłat za żłobki w kraju na poziomie 26%.

Mając powyższe na względzie Rzecznik Praw Dziecka uważa, iż zasadnym jest podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów prawnych regulujących kwestię maksymalnej wysokości opłaty za żłobki ustalonej przez samorząd.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nierównego dostępu dzieci do opieki i edukacji żłobkowej.