Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 lipca 2011 roku z apelem do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o dołożenie starań, by działania podejmowane na rzecz realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" były skuteczne i trafiały do wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w ramach tego programu.

Analiza informacji z realizacji programu za lata 2006, 2007, 2008 i 2009 skłoniła Rzecznika do przekazania wniosków i uwag prezydentom miast, burmistrzom i wójtom. Dotyczą one przede wszystkim zagadnień organizacyjnych w zakresie dożywiania na terenie szkół. Marek Michalak zwrócił również uwagę na często podnoszony problem niewielkiego udziału w programie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 lipca 2011 roku z apelem do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o dołożenie starań, by działania podejmowane na rzecz realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" były skuteczne i trafiały do wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w ramach tego programu.