Skip to:

18 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Juliusza Brauna z prośbą o zapewnienie czasu antenowego na bezpośrednią relację z koncertu Galowego XVIII Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne", który od 1996 roku odbywa się corocznie w Ciechocinku.

Uczestnikami Festiwalu są dzieci, których droga artystyczna często jest trudna i pełna barier wynikających z ich niepełnosprawności. Umożliwienie prezentacji młodych talentów szerokiemu gronu publiczności jest formą docenienia ich zaangażowania. Pozwala także doświadczać ogromnej radości z sukcesu – osiągniętego mimo wielu obiektywnych przeszkód, z którymi musieli się zmierzyć.

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.