Skip to:

W związku z niepokojącymi informacjami prasowymi na temat planowanego zmniejszenia rezerwy Funduszu Alimentacyjnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat zabezpieczenia środków na świadczenia alimentacyjne w roku 2009.

Z powodu większego niż planowano na ten rok deficytu sektora finansów publicznych, jednym z rozważanych przez Radę Ministrów rozwiązań jest ograniczenie środków Funduszu w kwocie 1 mld 150 mln zł. Tymczasem świadczenia alimentacyjne wypłacane przez Fundusz są często jedyną formą wsparcia finansowego dzieci i młodzieży, gdy osoby do tego zobowiązane uchylają się od swoich powinności.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pani Minister Jolanty Fedak o udzielenie informacji na temat stanu wypłat z Funduszu za I półrocze oraz udostępnienie ewentualnych analiz, dotyczących zabezpieczenia ciągłości wypłat świadczeń alimentacyjnych w 2009 roku.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W związku z niepokojącymi informacjami prasowymi na temat planowanego zmniejszenia rezerwy Funduszu Alimentacyjnego, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o informacje na temat zabezpieczenia środków na świadczenia alimentacyjne w roku 2009.