Skip to:

6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza w sprawie projektu nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rzecznik Praw Dziecka wyraził swoje zaniepokojenie projektowaną reorganizacją sądów powszechnych, która przewiduje likwidację wydziałów rodzinnych i nieletnich. Zdaniem Rzecznika może to spowodować naruszenie prawa dziecka do rozpoznania jego sprawy przez właściwy, kompetentny, bezstronny, niezależny, sprawiedliwy i ustanowiony przez ustawę sąd. Marek Michalak podkreślił również, że zarówno duża liczbie spraw rodzinnych, rozpoznawanych przez polskie sądy, jak i coraz bardziej skomplikowany charakter tych spraw uzasadniają potrzebę ustawowego umocowania dla wydziałów rodzinnych i opiekuńczych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza w sprawie projektu nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych.