Skip to:

27 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz.

Tematem rozmowy były kwestie związane z nadawaniem filmom oznaczania kategorii wiekowej oraz powołanie zespołu roboczego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PISF oraz Rzecznika Praw Dziecka, ds. opracowania projektu regulacji nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach oraz dystrybuowanym na innych nośnikach danych. Innym ważkim zagadnieniem dyskutowanym w trakcie spotkania było wyświetlanie nieodpowiednich reklam i zwiastunów filmów przed seansami filmów dla dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka już od 2008 roku zgłaszał potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych w powyższym przedmiocie. Celem poprawy sytuacji wystosował wystąpienia generalne do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wyst_2008_10_29_mk.pdf,
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wyst_2011_11_28_mkidn.pdf,
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wyst_2013_04_29_mkidn.pdf,

a także do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wyst_2014_04_04_pisf.pdf.