Skip to:

29 kwietnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola, tj. uzależnienie przyjęcia dziecka do placówki od „poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym”.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na toczącą się dyskusję dotyczącą możliwości przyjęcia przez organy prowadzące nowego kryterium przyjęć dzieci do przedszkola, zmierzającego do uwarunkowania dostępu dziecka do placówki od przedłożenia dokumentacji o zrealizowanych szczepieniach.

Rzecznik, doceniając znaczenie szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym podkreślił, że niedopuszczalna jest realizacja jednego prawa dziecka, kosztem ograniczania innego.

W związku z przedstawionym problemem Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o analizę sytuacji prawnej, a także rozwiązań proponowanych przez organy prowadzące przedszkola w kontekście ich zgodności z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W tej samej sprawie Rzecznik Praw Dziecka skierował ponowne wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego