Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 grudnia 2010 roku do Przewodniczących Sejmowych Komisji - Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty oraz Zdrowia Bolesława Piechy - z prośbą o podjęcie działań zmierzających do oceny stanu opieki sanatoryjnej i uzdrowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony informacjami o zmniejszającej się liczbie dzieci korzystających z leczenia uzdrowiskowego oraz planach likwidacji kolejnych sanatoriów dziecięcych. W opinii pediatrów lecznictwo sanatoryjne dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną i pedagogiczna, jest też relatywnie tanią formą profilaktyki. Liczba dzieci zagrożonych tzw. chorobami cywilizacyjnymi wzrasta, dlatego - w opinii Marka Michalaka - w dobrze pojętym interesie społecznym leży dążenie do maksymalnego wykorzystania istniejącej bazy sanatoryjnej i zaspokojenia tym samym potrzeb zdrowotnych najmłodszych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczących Sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 grudnia 2010 roku do Przewodniczących Sejmowych Komisji - Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty oraz Zdrowia Bolesława Piechy - z prośbą o podjęcie działań zmierzających do oceny stanu opieki sanatoryjnej i uzdrowiskowej dla dzieci i młodzieży.