Skip to:

16 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie stomatologii dziecięcej dr hab. Dorotą Olczak-Kowalczyk.

W czasie spotkania poddano analizie aktualne problemy dotyczące leczenia stomatologicznego dzieci, w tym dostępności do świadczeń stomatologicznych, wyceny świadczeń dla dzieci oraz ich kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje dwa wystąpienia generalne do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ przedstawiające wnioski dotyczące potrzeby podjęcia niezbędnych działań celem poprawy stanu zdrowia dzieci w zakresie opieki stomatologicznej.