Skip to:

8 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Markiem Haberem oraz Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmarą Korbasińską. Rozmowa dotyczyła problemów z dostępem do świadczeń zdrowotnych małoletnich cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce.

8 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Markiem Haberem oraz Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmarą Korbasińską. Rozmowa dotyczyła problemów z dostępem do świadczeń zdrowotnych małoletnich cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce.