Skip to:

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o ponowne przeanalizowanie problemu braku dostępu do świadczeń zdrowotnych małoletnich cudzoziemców - nielegalnie przebywających w Polsce - którzy nie występowali o uregulowanie ich pobytu na terytorium RP.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie Minister Zdrowia wskazała m.in., że w sytuacjach nagłych i w przypadkach konieczności ratowania życia - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej - placówka ochrony zdrowia nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka w innych przypadkach małoletnim cudzoziemcom, którzy nie występowali do władz polskich o zalegalizowanie pobytu w Polsce, opieka medyczna nie przysługuje.

Zdaniem Marka Michalak taka sytuacja jest niezgodna z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka i dlatego Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia o włączenie cudzoziemskich dzieci do katalogu świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

9 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o ponowne przeanalizowanie problemu braku dostępu do świadczeń zdrowotnych małoletnich cudzoziemców - nielegalnie przebywających w Polsce - którzy nie występowali o uregulowanie ich pobytu na terytorium RP.