Skip to:

23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odpłatności uczniów za wycieczki szkolne.

Rzecznik wystąpił w tej sprawie do resortu edukacji już 20 sierpnia, ale odpowiedź nie rozwiała jego wątpliwości. Zdaniem Marka Michalaka nie ma podstaw, aby w "rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki" znajdował się zapis o pokrywaniu przez uczniów kosztów pobytu osób, oddelegowanych przez dyrektora szkoły do sprawowania opieki nad nimi. Rzecznik zaapelował do Minister Katarzyny Hall, aby w najbliższym czasie doprecyzować rozwiązania prawne tak, by nie były sprzeczne z prawem dziecka do bezpłatnej nauki.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odpłatności uczniów za wycieczki szkolne.