Skip to:

7 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Poseł na Sejm RP Magdaleną Kochan, Zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rozmowa dotyczyła projektu zmian przepisów, regulujących procedurę „adopcji ze wskazaniem”, o co Rzecznik występował w kwietniu 2013 roku do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zaproponowane rozwiązania wypracowane zostały przez członków powołanej przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka zmiany wychodzą naprzeciw pojawiającym się problemom i w sposób kompleksowy regulują te przypadki przysposobienia, które wymykają się spod kontroli właściwych organów. Obecnie można zaobserwować szereg nieprawidłowości związanych z omijaniem przepisów w zakresie procedur przysposobienia.

Wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka z 19 kwietnia 2013 roku:

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny