Skip to:

16 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw.

W wystąpieniach Rzecznik Praw Dziecka przedstawił wnioski z badań 25 losowo wybranych regulaminów sal zabaw. Wątpliwości Rzecznika przede wszystkim wzbudziły warunki bezpieczeństwa dziecka pozostawionego przez rodziców pod opieką personelu sali zabaw. W szczególności zwrócono uwagę na problemy tj.: brak określenia wieku dziecka, które może być pozostawione w sali zabaw oraz dopuszczalnego czasu pozostawienia dziecka, brak wskazania jakichkolwiek formalności, mających na celu uzyskanie przez personel jak najwięcej informacji o dziecku, brak przejęcia odpowiedzialności przez personel za dziecko, którym się opiekuje.

Ponadto, Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwo dzieci korzystających z urządzeń w sal zabaw.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów